חדשות ועדכונים

הסכם עבודה חדש

לקהל‭ ‬לקוחותינו‭ ‬וכלל‭ ‬תושבי‭ ‬אשקלון‭,‬ אנו‭ ‬שמחים‭ ‬לבשר‭ ‬לכם‭ ‬על‭ ‬מעברינו‭ ‬למשכנינו‭ ‬החדש‭ ‬ברחוב‭ ‬בן‭-‬גוריון 9.

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

אחת מהפוליסות הנפוצות בישראל היא ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. אדם שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הרפואי זכאי לקבל פיצוי חודשי בהתאם לתנאי הפוליסה. חלק מהפוליסות מכסות כל אובדן של כושר עבודה וחלק מהפוליסות מכסות אובדן כושר עבודה עקב תאונה בלבד או עקב מחלה בלבד. קיימים סוגים רבים של פוליסות אובדן כושר עבודה ובכל סוג פוליסה התנאים מעט שונים. בכל פוליסה קיימת תקופת המתנה שבה המבוטח איננו זכאי לפיצוי במידה ותקופת אי הכושר אינה עולה על תקופת ההמתנה.

רוב הפוליסות קובעות כי אדם יהיה זכאי לתגמול החודשי במידה והוא איבד מיכולתו לעבוד בעיסוקו או בעיסוק סביר אחר המתאים לרקע התעסוקתי שלו ולהשכלתו.

בפוליסות המשופרות קיים רכיב של אובדן כושר עבודה מקצועי ולפיו במידה ואדם איבד את יכולתו לעסוק בעיסוק המופיע בפוליסה הוא זכאי לתגמולים גם במידה והוא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר, לרוב אובדן כושר העבודה המקצועית מוגבל לתקופה של מספר חודשים עד לשנתיים. פוליסות מסויימות אף קובעות פיצוי חלקי במידה ואדם איבד למעלה מ- 25% מיכולתו לעבוד.

לצערנו פסיקת בתי המשפט פירשה בהרחבה את התנאי של חוסר יכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר ומשכך במקרים רבים דוחות חברות הביטוח את תביעות אובדן כושר העבודה בטענה כי המבוטח יכול למצוא עבודה המתאימה למצבו הרפואי.

משרדנו טיפל ומטפל בתיקים רבים של מבוטחים שסבלו ממצב רפואי שלא אפשר להם לעבוד וזיכה את המבוטחים בפיצויים של אלפי שקלים עבור תוקפת אי הכושר שנגרמה להם, במקרים מסויימים קיבלו לקוחותינו תגמולים שעמדו על מאות אלפי שקלים עקב חוסר יכולתם לעבוד.