חדשות ועדכונים

הסכם עבודה חדש

לקהל‭ ‬לקוחותינו‭ ‬וכלל‭ ‬תושבי‭ ‬אשקלון‭,‬ אנו‭ ‬שמחים‭ ‬לבשר‭ ‬לכם‭ ‬על‭ ‬מעברינו‭ ‬למשכנינו‭ ‬החדש‭ ‬ברחוב‭ ‬בן‭-‬גוריון 9.

תאונות עבודה

תאונות בעבודה

התנופה הכלכלית שבה מצויה ישראל גרמה לגידול ניכר בכמות מפעלי התעשייה, גידול בכמות ספקי השירותים וכן גידול עצום בכמות מיזמי הבנייה במדינה. בעקבות גידול זה בכמות המשתתפים בשוק העבודה חלה עלייה משמעותית בכמות העובדים הסובלים מפגיעות פיסיות במהלך העבודה.
בשנים האחרונות קיימת גם עליה משמעותית בכמות העובדים שסובלים מנזק גופני משמעותי בעקבות חשיפה לחומרים כימיים איתם הם באים במגע בעבודתם, וכן מחשיפות לפגעי מזג האויר, שלעיתים יוצרות פגיעות מורכבות ומשמעותיות.
רשויות המדינה עושות כל שביכולתם באמצעות חקיקה והתקנת תקנות על מנת למזער את כמות התאונות, אך לצערנו המעסיקים השונים אינם עומדים בדרישות החוקים ונגרמות פגיעות פיסיות משמעותיות.
יצויין כי לא כל פגיעה מזכה את הנפגע בפיצוי מגורם הנזק, אלא יש להוכיח בכל תיק כי המעביד או המזיק התרשל וגרם לנזק הגופני האמור. יודגש כי גם במידה ואין התרשלות הנפגע זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי או לחילופין מפוליסות ביטוח אותם הוא רכש לעצמו.

משרדנו טיפל ומטפל באלפי תיקים של נפגעים, שנפצעו בתאונות עבודה. כך לדוגמא בשנים האחרונות הסתיימו מספר רב של תיקים שבהם נגרמו נזקי גוף משמעותיים וכן תיקים שבהם הסתיים האירוע בתוצאה קטלנית, תוך קבלת פיצוי מקסימלי מהמזיקים ומבטחיהם.