נפגעי איבה

נפגעי איבה

לצערנו הרב קיימים מספר רב של אזרחים במדינת ישראל הנפגעים כתוצאה מפעולות טרור, ירי טילים וכל פעולה מלחמתית אחרת של אויבי המדינה.

נפגעים אלו ובני משפחותיהם זכאים לפיצוי עקב פגיעתם וזאת בהתאם להליך התגמולים לנפגעי פעולות איבה. הפיצוי לנפגעי פעולות איבה מבוסס על הפיצויים המשתלמים לנכי צה"ל בגין פגיעתם.

משרדנו ממקום בדרום הארץ. אזור המאוים בירי טילים מרצועת עזה, ובעקבות כך קיימים נפגעים רבים בדרום הזכאים לפיצוי בגין היותם נפגעי איבה.

על מנת שפגיעה תוכר כפגיעת איבה יש להגיש טפסים מתאימים למוסד לביטוח לאומי ולהופיע בפני ועדות המוסד. לעיתים קרובות קיימים מקרים בהם לנפגע יש ברירה האם לפנות לקבלת פיצוי כנפגע איבה או לחילופין כנפגע עבודה, וזאת בשעה שהאירוע המלחמתי אירע במהלך העבודה, ומשכך יש לקבל ייעוץ משפטי עובר למשלוח הטפסים למוסד.

משרדנו מטפל בכל הליך ההכרה, ואף מלווה את הלקוחות לוועדות הרפואיות. קיימים מקרים רבים בהם עולה הצורך בהגשת ערר לוועדות העררים ובפניה לבתי הדין האזוריים ומשרדנו ממצה את הטיפול עד לקבלת קביעה מקסימלית מועדות המוסד.