קצבת ניידות

קצבת ניידות

בהתאם להסכם הניידות מעניק המוסד לביטוח לאומי מגוון הטבות לנכים הסובלים מליקויי ברגליהם המגבילים אותם בניידותם.

ההטבות כוללות קצבה חודשית לניידות, וכן ההלוואות ופטור ממיסים ברכישת רכב.

יצוין כי הועדות הקובעות את אחוזי המוגבלות בניידות הן ועדות של משרד הבריאות ורק לאחר קביעה זו יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה לקבלת הטבות בהתאם להסכם הניידות.

יודגש כי אחוזי המוגבלות בניידות שונים לחלוטין מאחוזי הנכות הרגילים ומשכך קביעת נכות עלי ידי ועדה שאינה של משרד הבריאות אינה מעלה ואינה מורידה כלל לעניין ההטבות שיתקבלו עקב ניידות.

תהליך קבלת ההטבות מתחיל בבדיקה על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות ולעיתים קרובות יש להגיש ערר על החלטה של ועדה מדרג ראשון. לאחר קבלת קביעה מספקת יש לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את ההטבות, אך במידה והנכה זכאי לרכב מיוחד יש לעבור ועדה נוספת לגודל רכב הקובעת לאיזה רכב זכאי הנכה. רק לאחר מעבר כל התהליך האמור מקבל הנכה את ההטבות להן הוא זכאי.

משרדנו מלווה את הנכה החל משלב איסוף החומר הרפואי, מפנה את הנכה לרופא מומחה על מנת שזה ייתן הערכה לגבי שיעור המוגבלות בניידות ולאחר מכן מסייע לנכה בעריכת הטפסים הרלבנטיים. לאחר הגשת הטפסים מלווה נציג המשרד את הנכה במהלך הועדות הרפואיות וכן בוועדת גודל הרכב ובמידת הצורך מגיש עררים לוועדות עליונות לערעורים שונים לבתי הדין האזוריים לעבודה.