קצבת תלויים

קצבת תלויים

קיימים מקרים שבהם אדם נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה, ואז בני משפחתו זכאים לקצבה חודשית הנגזרת משכרו של הנפטר עובר לתאונה.

הקצבה החודשית מחושבת בהתאם לשכר הברוטו של המנוח בשלושת החודשים שלפני הפגיעה כאשר קצבה מלאה שוות ערך ל- 75% משכר הברוטו אותו השתכר המנוח בחודשים שלפני הפגיעה.

אלמן או אלמנה עד גיל 40 זכאי/ת למענק חד פעמי בשיעור של 60% מגובה קצבה מלאה כפול 36. אלמן/ה בין גיל 40 ל- 50 זכאי לקצבה בשיעור של 40% מקצבה מלאה ואלמן/ה מעבר לגיל 50 זכאי לקצבה בשיעור של 60% מקצבה מלאה.

אלמן/ה להם יש ילד זכאים לקצבה של 80% מקצבה מלאה כאשר כל ילד נוסף מזכה ב-10% נוספים עד לשיעור של 100%. בנוסף זכאים התלויים למענקים נוספים.

לרוב במקרים רגילים לא קיימת בעייתיות גדולה בקבלת קצבת התלויים, אך קיימים מקרים שבהם קיימת מחלוקת האם המוות קשור באופן ישיר לעבודתו של הנפטר. כך לדוגמא מחלות קשות שנגרמות עקב חשיפה לחומרים לעיתים יש להוכיח כי המוות נגרם בעקבות החשיפה האמורה הקשורה לעבודה. מקרה מעניין בו טיפל משרדנו נגע לקבלן פינוי אשפה שנרצח על רקע זכייתו במכרז לפינוי אשפה באחת הרשויות המקומיות. תביעתם של משפחת המנוח נדחתה, ורק לאחר הגשת תביעה על ידי משרדו ונבירה בתיקי החקירה של המשטרה, הכיר המוסד בעובדה כי הרצח אירע בעקבות עבודתו ועד יום זה משולמת למשפחה קצבת תלויים.