שירותים מיוחדים

שירותים מיוחדים

נכים הסובלים מליקויים משמעותיים נזקקים לעיתים לעזרה רבה בביצוע פעולות רבות ההכרחיות לחיי היומיום וכן פעולות הכרחיות לניהול משק ביתם.

במקרים אלה זכאים הנכים לקצבה נוספת עבור העזרה לה הם נזקקים. במידה ומדובר בנכים כתוצאה מתאונת עבודה מדובר בקצבה מיוחדת ובמקרים בהם מדובר בנכים הזכאים לקצבת נכות כללית מדובר בקצבה לשירותים מיוחדים.

תנאי סף לקבלת קצבה מיוחדת היא דרגת נכות העולה על 75% או כאשר דרגת הנכות עומדת על 64% וקיים קושי בהליכה.

שיעור הקצבה המיוחדת נקבע על פי חוות דעת של פקידת השיקום של המוסד לביטוח לאומי לאחר התייעצות עם מומחה, כאשר גובה הקצבה המיוחדת יכול להגיש לסך של 8,210 ₪.

כדי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים על הנכה להיות זכאי לקצבת נכות של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים) או לחילופין במידה והוא אינו זכאי לקצבת נכות כללית, אך נקבעה לו נכות העולה על 75% (לעניין שירותים מיוחדים). הזכאות לקצבה נקבע בהתאם לתלות של הנכה בעזרת הזולת שתיבדק על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי ובמקרים מסויימים בבדיקה בבית על ידי איש מקצוע. גובה הקצבה המקסימלית עומד על כ- 5,000 ₪.