דיני עבודה

מערכת יחסי עובד ומעביד מעצם טיבה היא מערכת לא מאוזנת שבה יש למעביד כוח עצום ביחס לכוח של העובד. דיני העבודה בישראל מנסים לאזן את מערך הכוחות האמור בכך שהם מחייבים את המעביד להעניק לעובדיו זכויות בסיסיות, שאינן ניתנות לוויתור על ידי העובד. מערכת חוקית זו הושלמה באמצעות הסכמים קיבוציים שבחלקם חלים על סקטור ספציפי במשק וחלקם חלים על כל המשק.

בין היתר המערכת החוקית קובעת חובות לתשלום שכר מינימלי, מתן ימי חופשה, תשלום דמי הבראה, חובה על המעביד להפריש תשלומי פנסיה, תשלום עבור שעות נוספות וכד'.

קיימים מקרים רבים שבהם המעבידים אינם עומדים בדרישות החוקיות המינימליות ואז יש לוודא כי העובד מקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו. קיימים מקרים הפוכים שבהם העובדים מנסים לנצל את חקיקת העבודה על מנת לסחוט מהמעביד כספים שאינם מגיעים להם לפי חוק.

ההתדיינויות בין עובדים למעבידים מתרחשות במערכת בתי הדין לעבודה, ערכאה מיוחדת שנוצרה על מנת ליתן פתרון מתאים לעובדים המרגישים שזכויותיהם נפגעו שלא כחוק.

משרדנו ייצג ומייצג עובדים רבים ודואג כי יקבלו את מלוא הזכויות המגיעות להם על פי חוק. משרדנו אף מייצג מעבידים שנתבעו על ידי עובדיהם ונדרשו לשלם סכומים אותם הם אינם נדרשים לשלם בהתאם לחוקי העבודה.

למידע נוסף לחצו: