ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים מזכה את יורשיו של המבוטח בתגמולי הביטוח במקרה מותו של המבוטח. הבעיה הראשונה בטיפול בעניין זה היא הידיעה של משפחת המבוטח כי היה קיים ביטוח חיים בעניינו. משרדנו דואג לוודא עם תחילת הטיפול מהם הביטוחים הקיימים בנוגע למבוטח ומסייע בידי המשפחה לקבל את מלוא המידע הרלבנטי.

ברוב המקרים לא קיימת בעייתיות בקבלת תגמולי הביטוח בכל הנוגע לביטוח חיים, ולעיתים קרובות עורכי הדין ממשרדנו ממליצים למבוטחים לפנות לבדם לחברת הביטוח על מנת לקבל את התגמולים.

עם זאת קיימים מקרים רבים בהם חברת הביטוח מכחישה את חובתה לשלם תגמולים וזאת בטענה כי המבוטח לא גילה את מצבו הרפואי עובר לעריכת הביטוח, והמוות אירע כתוצאה ממצב קודם. סוג נוסף של מקרים בהם מוכחש הכיסוי הביטוחי נוגע לטענה כי לא היה ביטוח כלל עקב העובדה שלא שולמו פרמיות.

במקרים אלו משרדנו מייצג את משפחת המבוטח ודואג כי יתקבלו מלוא התגמולים המגיעים מחברת הביטוח.