נכות מתאונה

מבוטחים רבים משלמים פרמיות עבור פוליסות נכות מתאונה. פוליסות אלה מזכות את המבוטח בפיצוי קבוע עבור כל אחוז נכות שיקבע לו במידה ונכות זו נגרמה עקב תאונה. יודגש כי כל תלמיד במידת ישראל מבוטח בביטוח תאונות תלמידים המזכה אותו בפיצוי משמועתי עבור כל אחוז נכות.

בחלק גדול מהמקרים חברות הביטוח דוחות את תביעותיהם של המבוטחים. לעיתים קרובות חברת הביטוח דוחה את התביעה במלואה בטענה כי הנכות לא נגרמה מהתאונה והיא נובעת ממצב רפואי קודם, או לחילופין עולה טענה כי הפעולה שבוצעה אינה מבוטחת. ובמקרים נוספים נדחית התביעה באופן חלקי בטענה כי הנכות של המבוטח נמוכה באופן משמעותי מהנכות הנטענת.

חברות הביטוח אף צמצמו את כמות התשלום בכך שהן קובעות כי שיעור הנכות עבור אובדן איבר נמוך מהשיעור הקבוע בתקנות, ומשכך הן מבצעות התאמה המפחיתה את שיעור הפיצוי. בשנים האחרונות אף נערכו פוליסות הקובעות כי רק במקרים בהם נפגעו מספר איברים יהיה זכאי התובע לפיצוי. בהתחשב בהתנהלות זו של חברת הביטוח עולה באופן ברור הצורך בליווי משפטי החל מתחילת ההליך על מנת לזכות את המבוטח במלוא הפיצוי המגיע לו.

משרדנו ייצג ומייצג נפגעים רבים שהיו מבוטחים בחברות ביטוח ואלה סירבו לשלם להם עבור נכותם או לחילופין הסכימו לשלם תשלום חלקי עבור הפגיעה. משרדנו דאג כי לקוחותינו יקבלו את מלוא הפיצוי המגיע להם בגין נכותם ולקוחותינו זכו לקבל תגמולים במאות אלפי שקלים עקב פגיעתם.