פוליסת סיעוד

פוליסת סיעוד

מבוטחים רבים בישראל רכשו ביטוח סיעודי המבטיח תשלום במידה והן זקוקים לעזרה בפעולות היומיומיות בשלב כלשהו של חייהם. חלק מהמבוטחים רוכשים את הביטוח באמצעות מקומות העבודה שלהם, חלקם דרך קופת החולים ויש כאלו הרוכשים את הפוליסה באופן עצמאי.

פוליסת הסיעוד מבטיחה למבוטח העומד בתנאי הזכאות פיצוי חודשי לתקופה מוגדרת שברוב המקרים אינה עולה על 5 שנים.

על מנת לקבל פיצוי על המבוטח להוכיח כי הוא נזקק לעזרה ב- 3 מתוך 6 הפעולות שלהלן:- מעברים משכיבה לישיבה ולעמידה ולהיפך, התניידות, לבישת בגדים, אכילה, רחצה ושימוש בשירותים.

לצערנו הרב חברות הביטוח דוחות מספר רב של תביעות על ידי כך שהן שולחות רופאים הבודקים את המבוטח, ורופא זה קובע כי המבוטח לא נזקק לעזרה בפעולות האמורות.

יודגש כי גם במקרים קיצוניים ביותר דוחות חברות הביטוח את התביעה וזאת אף אם יש מסמכים רפואיים אובייקטיביים המאשרים אותה כך לדוגמא משרדנו טיפל בעניינו של מבוטח המשותק ב- 3 גפיים ומסוגל להפעיל רק יד אחת ועדיין תביעתו נדחתה על ידי חברת הביטוח.

משרדנו טיפל במקרים רבים בהם נדחו תביעותיהם של מבוטחים, ולאחר טיפול משרדנו זכו במלוא התגמולים המגיעים להם בהתאם לפוליסה.