הכרה בפגיעה כקשורה לשירות הצבאי

הכרה בפגיעה כקשורה לשירות הצבאי

השלב הראשון בקבלת תגמולים ממשרד הביטחון הוא קבלת ההכרה כי הפגיעה קשורה לשירות הצבאי, על הנכה להוכיח כי פגיעתו נגרמה עקב השירות הצבאי, ואין די בעובדה כי בעת גיוסו הוא היה בריא ובעת שחרורו הוא סובל מליקוי מסויים. על הנכה להציג מסכת עובדתית ברורה הכוללת בתוכה נסיבות שהובילו לליקוי בגינו הוא דורש פיצוי.

בשלב הראשוני יש לאסוף את מלוא החומר הרפואי הקשור לנכה הן בשירותו הצבאי והן חומר רפואי מעברו של הנכה. לאחר מכן יש למלא את טפסי משרד הביטחון בצורה יסודית ולפרט בהם את הנסיבות שהובילו לפגיעה וכמובן לציין פרטים מדוייקים. לעיתים אף יש לצרף תצהיר נסיבות התומך בתביעה. משרדנו ממליץ כי הנכה יזכה לייעוץ משפטי החל משלב מילוי הטפסים מכיוון שלעיתים פרטים הרשומים בטפסים הראשוניים עלולים להשליך על כל התביעה ולגרום לדחייתה.

קיימים מקרים בהם משרד הביטחון מבקש כבר בשלב זה כי הנכה ייבדק על ידי רופא מטעם המשרד על מנת שזה ייקבע האם הליקוי ממנו סובל הנכה קשור לשירות הצבאי או שמא הנכה אינו סובל מליקוי כלשהו, וגם בשלב זה מומלץ כי הנכה ילווה בעצה משפטית נכונה שעשויה להקל על קבלת התביעה בשלב ההכרה.

לצערנו תביעות רבות של נכים נדחות בשלב ההכרה וזאת בטענה כי הליקוי אינו קשור לשירות הצבאי של הנפגע אלא קשור לסיבות טבעיות או למצבו הרפואי עובר לגיוסו. על החלטה ולפיה פגיעתו של הנכה אינה מוכרת כפגיעה הקשורה בשירות יש לערער לועדות הנכים היושבות בבית משפט השלום שבראשותם יושב שופט.

משרדנו מטפל בנכים רבים שנפגעו במהלך השירות הצבאי ומלווה את הנכה החל משלב איסוף החומר, הגשת הטפסים עד לקבלת ההכרה ממשרד הבטחון ולבסוף גם ייצוג בפני הועדות הרפואיות.

לדוגמא משרדנו ייצג לקוח שנפגע בתאונת נגמ"ש באחד המבצעים האחרונים בעזה. קצין התגמולים הכיר בפגיעתו של התובע בברך כקשורה לשירות הצבאי אך סירב להכיר בפגיעה של התובע בגב כקשורה לשירות הצבאי. בית המשפט פסק כי יש להכיר גם בפגיעתו בגב כקשורה לשירות תוך שקבע כי מומחה משרד הביטחון אינו מהימן בעיניו. בעקבות הליך זה זכה התובע בתגמול נוסף שעמד על עשרות אלפי שקלים.

מקרה נוסף בטיפול משרנו עסק בנכה שסובל מתסמונת CRPS שהובילה לכריתה של רגלו, משרד הביטחון דחה את תביעתו וקבע כי התסמונת אינה קשורה לשירותו הצבאי, לאחר הליך ארוך ומתיש נקבע כי יש להכיר בפגיעה של התובע ברגלו כקשורה לשירות הצבאי והלקוח קיבל ומקבל תגמולים העומדים על מיליוני שקלים.