ייצוג מול ועדות משרד הביטחון

ייצוג מול ועדות משרד הבטחון

לאחר שנכה עבר את שלב ההכרה ומשרד הביטחון הכיר בפגיעתו כפגיעה הקשורה לשירותו הצבאי, עליו לעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע את שיעור נכותו הנובעת מהליקוי שנגרם במהלך שירותו.

בשלב הראשון נבדק הנכה על ידי ועדה מדרג ראשון, ובמידה והקביעה אינה מספקת יש להגיש ערר לועדה הרפואית העליונה על מנת שזו תקבע את נכותו. לצערנו התנהלות הועדות לוקה בחסר ומשכך קיים צורך בחלק מהמקרים בפנייה לבית משפט כדי לתקוף את קביעת ועדת העררים העליונה.

משרדנו מלווה את הנכה שהוכר על ידי משרד הביטחון בהכנת החומר הרפואי לועדה, לעיתים נשלח הנכה לבדיקה על ידי מומחה מטעם משרדנו על מנת שזה יעריך את נכותו. בנוסף, משרדנו מבצע הכנה לנכה לקראת הועדה, ועורכי הדין המייצגים טוענים בפני הועדה. במקרים בהם קיים צורך משרדנו אף מגיש ערעור לבית המשפט בעניין הנכה.

באמצעות פעולות המשרד זכו לקוחותינו למיצוי מלוא זכויותיהם במשרד הביטחון ונקבעו להם דרגות נכות המתאימות למצבם. במקרים רבים עררים ופניות לבית משפט של משרדנו גרמו לעלייה משמעותית בשיעור הנכות שנקבעה לנפגעים ביחס לקביעת הנכות שנתקבלה בועדה מדרג ראשון.