ייצוג נתבעים חסרי ביטוח

ייצוג נתבעים חסרי ביטוח

 

קיימים מקרים בהם אדם התרשל, ובעקבות התרשלותו נגרם נזק משמעותי. בין היתר, ניתן למנות מקרים בהם מעביד מעסיק עובדים, אך עקב תקלה הוא לא רכש פוליסת ביטוח חבות מעבידים. דוגמא נוספת נוגעת לבעל מקרקעין או דיירים בבית משותף, שבעקבות רשלנות בתחזוקת המבנה נגרם נזק לצד ג' שביקר במקרקעין, ואז מוגשת תביעה בעניין זה.

מקרה נפוץ מתרחש כאשר משפחה מעסיקה עובדת במשק בית, ולא מבטחת את העסקתה, ואז במקרה של פגיעה מגישה העובדת תביעה כנגד המעסיק. יצויין כי מקרה זה מסתבך בצורה נוספת בשעה שלא שילמו תגמולי ביטוח לאומי עבור העובדת, ואז גם המוסד לביטוח לאומי תובע את המעסיק.

משרדנו מטפל בנתבעים כאמור, שלא רכשו פוליסת ביטוח. כך לאחרונה בתיק שנוהל על-ידי עורך הדין יעקב לחיאני תבע עובד פלסטיני את מעסיקו בגין נזק שנגרם לו בתאונת עבודה, ובפסק הדין שניתן על-ידי בית המשפט נדחתה רובה המכריע של תביעת התובע. יצויין כי גם ערעורו של התובע לבית המשפט המחוזי נדחה.

למען הסר ספק יודגש כי משרדנו אינו מייצג חברות ביטוח כלשהן.