תאונות בחו"ל

תאונות בחו-ל

לעיתים קורה המקרה שבו במהלך טיול לחו"ל או במהלך שהות ארוכה שם, נפגע אדם בתאונת דרכים. בכל מדינה קיים דין שונה בכל הנוגע לחוקי האחריות וסכום הפיצוי המגיע לנפגע. יצויין כי ברוב המקרים הפיצוי המתקבל במדינות מערביות אחרות גבוה באופן משמעותי מהפיצוי המתקבל במדינת ישראל, והכל עקב משטר האחריות המוחלטת הקיים בארץ.

משרדנו טיפל במספר תיקים של תושבי ישראל שנפגעו במהלך תאונות בחו"ל. למשרדנו יש קשר עם מספר עורכי דין במדינות שונות, ולמעשה העבודה מחולקת בין העבודה המשפטית בחו"ל המבוצעת על-ידי עורך הדין הזר, לבין העבודה המשפטית בארץ המבוצעת על ידי משרדנו.

כך לדוגמה ניהל עורך הדין יורם ברוזה ממשרדנו תיק תאונת דרכים בפלורידה שבארצות הברית. הפיצוי אותו קיבלה התובעת עמד על כמיליון דולר. יודגש כי אילו היה מנוהל התיק בישראל שיעור הפיצוי היה נמוך באופן משמעותי ועומד על עשרות אחוז בודדים מהסכום שנתקבל בארצות הברית.