תאונות ברשות הרבים

תאונות ברשות הרבים

כפי הידוע לכל אזרח במדינת ישראל מצב המדרכות ושטחי ההליכה הציבוריים אינו מהמשופרים. בכל שטח ציבורי שבו הולכים מזהה הולך הרגל בורות, שברים, שקעים וכד'. עקב מצב זה מתרחשים מקרים רבים, שבהם אנשים מועדים כתוצאה מתחזוקה לקויה ונגרמים להם נזקי גוף משמעותיים.

רוב התביעות בעניין זה מוגשות כנגד רשויות השלטון המקומי האחראים בהתאם לחוק לכל שטחי המעבר הציבוריים. עם זאת, קיימות תביעות רבות גם נגד חברות או בעלי קרקע פרטיים שבשטח שבבעלותם קיימים מפגעים משמעותיים.

צוות המשרד טיפל בתיקים רבים, שעניינם נפילות עקב מפגעים ברשות הרבים. כך לדוגמא נוהל תיק הנוגע לאישה שנפלה בבריכה ציבורית, ונפסק לה פיצוי העומד על כמיליון שקלים בעקבות נזקיה עקב התאונה. יצויין כי כל עורכי הדין במשרד ניהלו תיקים מרובים בעניינים אלה, ויודגש כי תביעות אלה הם מסוג התביעות המורכבות לניהול, וזאת בשל שאלת האחריות הבעייתית.