תביעת ביטוח

כמעט כל אדם בישראל מבטח את עצמו בביטוחים רבים על מנת לקבל פיצוי במידה ויקלע לבעיה שבה יהיה זקוק לסיוע כלכלי. חלק מהביטוחים מבוצעים במסגרת מקום העבודה, חלק מהביטוחים נרכשים באמצעות קופות החולים וכד'.

מנסיוננו עולה כי לרבים מהפונים יש פוליסות רבות שהאם אינם מודעים להם ולעיתים אפילו מבטחים את עצמם בביטוחים כפולים הגורמים לתשלום מיותר של פרמיות לחברות הביטוח.

לצערנו הרב חברות הביטוח יעילות מאוד בשעה שהן גובות את הפרמיות מהמבוטח, אך יעילות זו אינה באה לידי ביטוי בשעה שהחברה צריכה לשלם תגמולי ביטוח למבוטח עקב פגיעתו. קיימים מקרים רבים בהם המבוטחים מוותרים על המגיע להן מחברות הביטוח.

יצויין כי ההתיישנות על תביעות ביטוחיות עומדת על 3 שנים מיום מקרה הביטוח, ובמידה ואדם לא מגיש את תביעתו במועד אזי הוא איבד את תביעתו וזכותו לקבלת תגמולי ביטוח תתפוגג.

קיימים סוגים רבים של ביטוחים ומשרדנו מטפל במלוא קשת התביעות כנגד חברות הביטוח. עיקר התביעות עניינן קבלות תגמולים עבור הפוליסות שלהלן:

  • תביעות עבור אובדן כושר עבודה.
  • תגמולים בגין נכות מתאונה.
  • ביטוחי חיים.
  • פוליסות בריאות.
  • פוליסות סיעוד.