ייצוג מעבידים

ייצוג מעבידים

חוקי העבודה מטילים חובות רבים על המעבידים השונים. לא כל המעבידים מכירים את כל החובות המוטלות עליהם באמצעות חוקי העבודה והסכמים קיבוציים, ומשכך המעבידים זקוקים לייעוץ משפטי בנוגע לקביעת תנאי השכר המשולמים על ידם.

כך לדוגמא משרדנו נתן מספר חוות דעת למעסיקים בכל הנוגע לתהליך קבלת העובדים לעבודה, וכן חוות דעת בנוגע לזכויות הפנסיוניות המגיעות לעובדים בכל הקשר לצו ההרחבה בנוגע לחובת הפרשה לפנסיה המוטלת על המעביד.

קיימים מקרים רבים שהם עובדים מנסים לנצל את סבך חוקי העבודה ותובעים את מעבידיהם לתשלום פיצוי שאינו מגיע להם על פי חוק. משרדנו ייצג מעבידים רבים ודאג כי מעבידים אלו לא ידרשו לשלם סכומים כלשהם מעבר לדרישות המינימליות אותן הם חייבים לשלם לעובדיהם.

כך לדוגמא משרדנו ייצג חברת הייטק גדולה שנתבעת על ידי עובד לתשלום זכויות סוציאליות בסכום שעמד על מאות אלפי שקלים. העובד תבע תשלום פיצויי פיטורין עבור תקופה שבה עבד בחו"ל במסגרת חברת האם של המעסיקה. בית הדין נתן פסק דין שבו דחה את רובה המכריע של תביעת העובד, ופסק לו פיצוי מינימלי עבור פדיון ימי חופשה. יודגש כי גם ערעורו של העובד לבית הדין הארצי לעבודה נדחה ברובו.