ייצוג עובדים

ייצוג עובדים

מערכת היחסים בין עובד למעביד היא מערכת שאינה מאוזנת בה למעביד יש כוח רב ואילו העובד תלוי ברצונו הטוב של המעביד. עקב חוסר איזון זה חוקקו מספר רב של חוקים שנועדו לשמור על זכויות העבודה הבסיסיות של עובדים ולוודא שהעובדים מכירים את זכויותיהם. זכויות נוספות של עובדים בוססו באמצעות הסכמים קיבוציים שונים.

עיקר הסכסוכים בענייננו אלו מתרכזים בשלב סיום העבודה של העובד, שבו העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורין, פדיון דמי חופשה וכד'. מעבדים רבים לא עומדים בתנאים המינימליים הקבועים בחוק ואינם מפרישים לעובד דמי פנסיה, דמי הבראה וכד'.

יודגש כי מיצוי מלוא הזכויות מחייב תהליך ספציפי של שליחת הודעות ודרישות וכן עמידה בטווחי זמן מסויימים, ומשכך מומלץ לעובדים לקבל יעוץ משפטי בהקדם האפשרי.

משרדנו טיפל בתביעות רבות של עובדים שעמדו על מיצוי זכויותיהם המגיעות להם מהמעסיק והצלחנו לזכותם בתשלומים של עשרות אלפי שקלים. כך לדוגמא משרדנו ייצג עובד שהסתכסך עם מעבידו ועלתה השאלה האם הוא פוטר או התפטר מעבודתו. פסק הדין קבע כי העובד פוטר מעבודתו והמעביד חויב לשלם את מלוא הזכויות המגיעות לעובד בגין פיטוריו בתוספת פיצויי הלנה שהיו גבוהים במאות אחוזים מסכום התביעה עצמה.